PSP
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KATOWICACH
BIP PSP
+ Komendant Miejski

+ Zastępcy Komendanta

+ Sekretariat

+ Wydziały Komendy

+ Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze

+ Podstawa prawna działania

+ Regulamin organizacyjny

MAJĄTEK KOMENDY

Majątek na dzień 31.12.2015 r. stanowią :
Komenda Miejska PSP w Katowicach jest w posiadaniu nieruchomości o łącznej powierzchni 34.254 m2 oddanej w trwały zarząd na czas nieoznaczony wraz ze znajdującymi się budynkami.
Powierzchnia użytkowa obiektów wynosi ………………2.814,8 m2
Kubatura ………………………………………………………………………25.196 m3Majątek komendy stanowi własność Skarbu Państwa i może być przekazywany i zbywany na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

- środki trwałe wartość brutto ……………………28.188.679,29 zł.
- środki trwałe w użytkowaniu…………………………2.032.608,76zł.
- wartości niematerialne i prawne ………………………40.930,75 zł.
- materiały na składzie ……………………………………257.791,31 zł.

użyczone przez KW PSP w Katowicach stanowiące własność skarbu państwa :

- środki trwałe wartość brutto ……………………12.236.105,81 zł.
- środki trwałe w użytkowaniu………………………496.691,62 zł.
- wartości niematerialne i prawne ……………… 837,30 zł,

sprzęt otrzymany w użytkowanie w ramach Bazy Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

- środki trwałe wartość brutto ……………………2.445.947,92 zł.
- środki trwałe w użytkowaniu………………………….12.021,00 zł.
- ewidencja ilościowa…………………………………………1629,72 zł.


Ostatnia modyfikacja: 2016-10-05 09:14:02 przez st.kpt. mgr inż. Janusz Piekoszewski
+ Struktura organizacyjna

+ Majątek Komendy

+ Rejestry i ewidecje

+ Archiwum

+ Służba i praca

+ Sposób załatwiania spraw

+ Informacje nieudostępniane

REJESTR ZMIAN
LOGOWANIE
2005(c) KMPSP w KATOWICACH