PSP
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KATOWICACH
BIP PSP
+ Komendant Miejski

+ Zastępcy Komendanta

+ Sekretariat

+ Wydziały Komendy

+ Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze

+ Podstawa prawna działania

+ Regulamin organizacyjny

SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 14.30 - 17.00 (po wcześniejszym ustaleniu spotkania) oraz codziennie w godzinach urzędowania komendy.
Również w godzinach pracy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach interesantów w sprawie skarg i wniosków przyjmują funkcjonariusze Wydziału organizacyjno-kadrowego.
Przyjęcie interesanta powinno być poprzedzone zgłoszeniem osobistym lub telefonicznym pod nr 32-251-00-82 w sekretariacie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Katowicach ul. Wojewódzka 11.

Skargi i wnioski można również kierować do komendy w formie:
1. pisemnej na adres:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
ul. Wojewódzka 11
40-026 Katowice
2. osobiście w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Katowicach
3. e-mail: sekretariat@strazpozarna.katowice.plOstatnia modyfikacja: 2016-10-05 08:57:11 przez st.kpt. mgr inż. Janusz Piekoszewski
+ Struktura organizacyjna

+ Majątek Komendy

+ Rejestry i ewidecje

+ Archiwum

+ Służba i praca

+ Sposób załatwiania spraw

+ Informacje nieudostępniane

REJESTR ZMIAN
LOGOWANIE
2005(c) KMPSP w KATOWICACH