PSP
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KATOWICACH
BIP PSP
+ Komendant Miejski

+ Zastępcy Komendanta

+ Sekretariat

+ Wydziały Komendy

+ Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze

+ Podstawa prawna działania

+ Regulamin organizacyjny

INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE


W sprawie informacji nie znalezionych w naszym biuletynie prosimy o kontakt :

1. osobisty w sekretariacie komendy w godzinach jego urzędowania, pon - pt 7:30-15:30
2. listownie na adres: Komenda Miejska PSP, ul. Wojewódzka 11,40-026 Katowice
3. drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@strazpozarna.katowice.pl

Ostatnia modyfikacja: 2016-09-07 10:30:26 przez st.kpt. mgr inż. Janusz Piekoszewski
+ Struktura organizacyjna

+ Majątek Komendy

+ Rejestry i ewidecje

+ Archiwum

+ Służba i praca

+ Sposób załatwiania spraw

+ Informacje nieudostępniane

REJESTR ZMIAN
LOGOWANIE
2005(c) KMPSP w KATOWICACH