PSP
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KATOWICACH
BIP PSP
+ Komendant Miejski

+ Zastępcy Komendanta

+ Sekretariat

+ Wydziały Komendy

+ Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze

+ Podstawa prawna działania

+ Regulamin organizacyjny

SEKRETARIAT


Telefon: (0-32) 251-00-81
Godziny urzędowania: pon - pt. 7.30 - 15.30

pokój nr 214

e-mail: sekretariat@strazpozarna.katowice.pl


ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W KATOWICACH NA PLATFORMIE ePUAP : /PSPKatowice/SkrytkaESP


Sekretariat prowadzi sprawy:

1. Prowadzenie sekretariatu Komendanta Miejskiego.
2. Przyjmowanie i rejestracja wpływów (przesyłek) z Poczty Specjalnej KG, Poczty Polskiej, oraz od interesantów.
3. Przedkładanie wpływów (korespondencji przychodzącej) Komendantowi Miejskiemu PSP lub jego zastępcy do dekretacji.
4. Rozdzielanie i doręczanie zadekretowanej korespondencji właściwym osobom do poszczególnych wydziałów za pokwitowaniem odbioru w dzienniku korespondencyjnym.
5. Ekspedycja korespondencji wychodzącej za pośrednictwem Poczty Specjalnej oraz Poczty Polskiej


Ostatnia modyfikacja: 2017-11-02 09:24:21 przez st.kpt. mgr inż. Janusz Piekoszewski
+ Struktura organizacyjna

+ Majątek Komendy

+ Rejestry i ewidecje

+ Archiwum

+ Służba i praca

+ Sposób załatwiania spraw

+ Informacje nieudostępniane

REJESTR ZMIAN
LOGOWANIE
2005(c) KMPSP w KATOWICACH