PSP
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KATOWICACH
BIP PSP
+ Komendant Miejski

+ Zastępcy Komendanta

+ Sekretariat

+ Wydziały Komendy

+ Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze

+ Podstawa prawna działania

+ Regulamin organizacyjny

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1

ul. Krakowska 130
Katowice-Szopienice
tel.: (32) 352 00 92
http://www.jrg1.strazpozarna.katowice.pl


Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2

ul. Kościuszki 189
Katowice-Piotrowice
tel.: (32) 352 31 20, 355 94 60
http://www.jrg2.strazpozarna.katowice.pl


Komenda Miejska PSP oraz Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 3

ul. Wojewódzka 11
Katowice
tel.: (32) 251 0081-4

e-mail: sekretariat@strazpozarna.katowice.pl

Ostatnia modyfikacja: 2016-10-05 09:05:13 przez st.kpt. mgr inż. Janusz Piekoszewski
+ Struktura organizacyjna

+ Majątek Komendy

+ Rejestry i ewidecje

+ Archiwum

+ Służba i praca

+ Sposób załatwiania spraw

+ Informacje nieudostępniane

REJESTR ZMIAN
LOGOWANIE
2005(c) KMPSP w KATOWICACH