Spotkanie z seniorami

9-Luty-2018

07.02.2018 r. w Miejskim Domu Kultury przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Katowicach-Szopienicach odbyło się spotkanie z seniorami w ramach kampanii „Czad i Ogień. Obudź czujność”. Wydarzenie to miało na celu edukację ww. grupy osób w zakresie zagrożeń związanych z występowaniem tlenku węgla oraz zachowania się na wypadek wystąpienia pożaru. W spotkaniu uczestniczyło 20 seniorów. Przedstawiciel KM PSP Katowice zwracał szczególną uwagę na zagrożenia związane z czadem ze względu na trwający sezon grzewczy. Na miejscu obecni byli także przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, którzy przestrzegali seniorów przed oszustami i uczyli bezpiecznych zachowań w życiu codziennym.

A oto kilka porad, aby uniknąć zaczadzenia oraz pożaru:
– przeprowadzać kontrole techniczne, sprawdzać szczelność przewodów kominowych, systematycznie je czyścić,
– użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta,
– stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia do sprzedaży,
– zachować bezpieczną odległość przenośnych urządzeń grzewczych od mebli, firan i  innych przedmiotów palnych,
– nie przykrywać urządzeń grzewczych żadnymi przedmiotami,
– nie pozostawiać urządzeń bez dozoru, przed opuszczeniem mieszkania wyłączyć urządzenie z prądu,
– nie przeciążać instalacji nadmierną ilością podłączonych urządzeń.

– nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych,
– w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
– systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do otworu lub kratki,
– często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien,
– nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

 

Zdjęcia – str. Krzysztof Puza