Podejrzenie zatrucia chlorem w Szkole Podstawowej nr 51 w Katowicach

22-Marzec-2018

W dniu 20.03.2018 r. zastępy Państwowej Straży Pożarnej zostały zadysponowane w związku z podejrzeniem zatrucia chlorem na basenie Szkoły Podstawowej nr 51 przy ul. Przyjaznej 7A w Katowicach. Przed przybyciem służb ratowniczych z pomieszczeń pływalni zostało ewakuowanych 16 uczniów. Po dojeździe na miejsce zdarzenia Zespołów Ratownictwa Medycznego osoby te natychmiast zostały objęte pomocą medyczną. Decyzją koordynatora działań medycznych 8 dzieci przewieziono do placówek szpitalnych, natomiast pozostałe dzieci przekazano prawnym opiekunom.

Działania PSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Ratownicy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego dokonali kilkukrotnych pomiarów pod kątem występowania substancji niebezpiecznych. Sprawdzono także pomieszczenia pomp dozujących środki chemiczne. Wszystkie wskazania urządzeń pomiarowych nie wykazały zagrożenia dla osób przebywających na basenie. Po przewietrzeniu pomieszczeń pływalni, zalecono dyrekcji szkoły nie korzystanie z basenu do czasu potwierdzenia pełnej sprawności instalacji uzdatniania.

Łącznie w interwencji brało udział 9 zastępów Państwowej Straży Pożarnej.