Wyniki V etapu – test wiedzy

23-Marzec-2018

Wyniki V etapu – test wiedzy

Nabór do służby na stanowisko stażysty w Komendzie Miejskiej PSP w Katowicach:

Informacja o wynikach V etapu postępowania kwalifikacyjnego:

wyniki sprawdzianu wiedzy wraz z harmonogramem rozmów kwalifikacyjnych

UWAGA ZMIANA TERMINU ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH
VI etap postępowania kwalifikacyjnego – rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 27 marca 2018 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach ul.Wojewódzka 11 od godziny 8:30 zgodnie z harmonogramem.