Mianowania Dowódców JRG I i II

2-Maj-2018

27 kwietnia  2018 roku, w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach odbyło się wręczenie decyzji mianowania, którego dokonał Komendant Miejski  Państwowej Straży Pożarnej młodszy brygadier Arkadiusz Korzeniewski.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej od dnia 01 maja 2018 roku mianował:

  • kpt. Mateusza PYRZANOWSKIEGO na stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Katowice Piotrowice,
  • mł. bryg. Mariusza HABERKĘ na stanowisko Zastępcę Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Katowice Szopienice.