Uroczysty apel z okazji Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej

2-Maj-2018

2 maja 2018 roku na placu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1  w Katowicach odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Przy dźwiękach Hymnu Narodowego nastąpiło uroczyste podniesienie flagi państwowej oraz został odczytany list komendanta głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego.

2 maja obchodzony uroczyście Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej ma popularyzować wiedzę o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Święto zostało wprowadzone nowelą ustawy z 20 lutego 2004 roku o godle, barwach i hymnie RP. Wcześniej Senat RP w uchwale z dnia 12 lutego 2004 roku ustanowił dzień 2 maja Świętem Orła Białego.

poradnik „Hymn Polski”