Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka

16-Maj-2018

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka – pod patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Joachima Brudzińskiego – odbyły się 15 maja 2018 roku, na placu wewnętrznym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
Uroczystość poprzedziło złożenie przez kadrę kierowniczą Państwowej Straży Pożarnej, wieńca oraz zapalenie znicza pod pamiątkową tablicą, poświęconą strażakom i druhom poległym podczas akcji.

Meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości przyjął Pan Jarosław Wieczorek – wojewoda śląski.

Przed rozpoczęciem części oficjalnej uroczystości minutą ciszy upamiętniono górników, którzy zginęli w kopalni „Zofiówka”  w Jastrzębiu – Zdroju.

Zaproszonych gości przywitał śląski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Jacek Kleszczewski, który w swoim wystąpieniu podziękował za całoroczną pracę, omówił dotychczasowe osiągnięcia, nakreślił plany na najbliższą przyszłość, a do wyróżnionych i awansowanych skierował między innymi te słowa: „…Przekażcie proszę, podziękowania swoim rodzinom i bliskim za wyrozumiałość i wsparcie jakie Wam dają…”. Wspomniał także o tym iż, bieżący rok jest rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Podkreślił związek między obecnymi czasami, a historią, pisaną również przez strażaków, o której nie możemy zapominać. Zwrócił się również do druhów z OSP, dziękując za wspólną troskę o bezpieczeństwo. Wyraził słowa uznania dla ich bezinteresowności i ofiarności w niesieniu pomocy.

W trakcie głównej części uroczystości wręczono 3 brązowe krzyże zasługi nadane przez Prezydenta RP funkcjonariuszom PSP, za szczególne osiągnięcia w służbie i pracy społecznej. Ponadto wręczono: medale za długoletnią służbę, odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, nominacje na wyższe stopnie oficerskie, aspiranckie i podoficerskie, medale za Zasługi dla Pożarnictwa oraz Dyplomy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Wśród odznaczonych był między innymi nadinsp. Krzysztof Justyński komendant wojewódzki policji, który odznaczony został Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”.

Następnie odczytano okolicznościowy list skierowany do uczestników uroczystości przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pan Joachim Brudziński w liście tym napisał między innymi: „…Nieustannie udowadniacie, że jesteście świetnie wyszkolonymi profesjonalistami, gotowymi do działania w każdych, nawet najtrudniejszych warunkach…”.

W dalszej kolejności odczytane zostały okolicznościowe listy Pani Jadwigi Wiśniewskiej – posła do Parlamentu Europejskiego, Pani Ewy Malik – posła na Sejm RP, a także komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej – gen. brygadiera Leszka Suskiego, który zwrócił się między innymi tymi słowami: „…Spośród wszystkich naszych partnerów i sprzymierzeńców na rzecz bezpieczeństwa Polaków, pragnę szczególnie wyróżnić strażaków pełniących swą misję społecznie. Ochotniczym Strażom Pożarnym zawdzięczamy kompetentne i rzetelne wsparcie Państwowej Straży Pożarnej w działaniach ratowniczo – gaśniczych, ale także nieprzemijający wzór postaw patriotycznych i obywatelskich…”.

Na zakończenie głos zabrał wojewoda śląski Pan Jarosław Wieczorek, który w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim strażakom za służenie ojczyźnie i każdą chwilę poświęconą ratowaniu życia i mienia, a zwracając się do wyróżnionych życzył: „… aby ten rok był spełnieniem oczekiwań zawodowych i osobistych…”.

Uroczystość uświetniła swoją obecnością orkiestra reprezentacyjna Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz kompania honorowa Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach.

W uroczystości udział wzięli między innymi:
– parlamentarzyści z terenu woj. śląskiego,
– Jarosław Wieczorek – wojewoda śląski,
– bryg. Mariusz Mojek – p.o. dyrektor Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w KG PSP,
– bryg. Marceli Sobol – p.o. zastępca dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego PSP,
– przedstawiciele władz rządowych i samorządowych województwa, kierownicy zespolonych służb inspekcji i straży szczebla wojewódzkiego,
– komendanci szkół PSP,
– komendanci wojewódzcy PSP z ościennych województw,
– komendanci powiatowi i miejscy PSP z województwa śląskiego,
– przedstawiciele Zarządu Oddziału Wojewódzkiego oraz zarządów powiatowych i miejskich ZOSP RP w Katowicach,
– dyrektorzy i prezesi instytucji współdziałających z Państwową Strażą Pożarną,
– przedstawiciele duchowieństwa,
a także komendanci straży pożarnych z Republiki Czeskiej i Słowacji.

Opracowanie: mł. bryg. Aneta Gołębiowska KW PSP w Katowicach
Zdjęcia: mł. kpt. Piotr Zwarycz KP PSP w Tarnowskich Górach