Dzień Strażaka w KM PSP Katowice

17-Maj-2018

W dniu 17 maja na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr I w Katowicach odbyły się obchody Dnia Strażaka. Meldunek złożony przez dowódcę uroczystości przyjął Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Jacek Kleszczewski.

Z uwagi na katastrofę w kopalni węgla kamiennego „Zofiówka” w Jastrzębiu Zdroju i ogłoszony dzień żałoby na terenie województwa śląskiego, minutą ciszy uczczono pamięć tragicznie zmarłych górników.

Zaproszonych gości przywitał Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach młodszy brygadier Arkadiusz Korzeniewski. W trakcie swojego przemówienia komendant podkreślił wyjątkowość tegorocznych obchodów, z uwagi na setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Odnosząc się do statystyk interwencji Katowickich strażaków podkreślił ogromny wkład i poświęcenie druhów ochotników. Wskazał także rolę i wsparcie władz samorządowych w realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa.  Wspomniał także, iż organizowany w grudniu br. Szczyt Klimatyczny Organizacji Narodów Zjednoczonych COP24 będzie wydarzeniem, w trakcie którego doświadczenie i profesjonalizm Katowickich strażaków zagwarantują bezpieczeństwo uczestnikom konferencji i naszym mieszkańcom.

W dalszej części przemówienia podziękował wszystkim strażakom „… za rok naprawdę bardzo dobrej służby, a pracownikom cywilnym za rok bardzo dobrej pracy. Tak liczne grono znamienitych gości na naszej uroczystości może świadczyć, że nasza służba cieszy się dużym uznaniem. Wasza obecność to dla nas szczególny zaszczyt i honor, dlatego będziemy robić wszystko, by Was nie zawieść…”

W dowód uznania za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej w Katowicach statuetką św. Floriana i pamiątkowym toporkiem uhonorowani zostali:

 • Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa,
 • Śląski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jacek Kleszczewski,
 • Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Bogdan Jędrocha,
 • Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP Rzeczypospolitej Polskiej druh Marek Durał.

W trakcie głównej części obchodów wręczono:

 • 46 awansów w stopniu,
 • 2 srebrne odznaki „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”,
 • 1 brązową odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”,
 • 2 złote medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”,
 • 1 srebrny medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”,
 • 5 brązowych medali „Za Zasługi dla Pożarnictwa”,
 • 2 medale Prezydium Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej „Zasłużony dla związku”,
 • 1 nagrodę Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
 • 54 nagród Prezydenta Miasta Katowice,
 • 3 nagrody Komendanta Miejskiego PSP w Katowicach,
 • 3 pamiątkowe kordziki strażackie za zasługi w zakresie poprawy ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Katowice.

Podczas uroczystości odczytano list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego z życzeniami z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Strażaka oraz podziękowaniami „… za dotychczasowe działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa obywateli…”.

Na zakończenie uroczystości głos zabrali Prezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa, Śląski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jacek Kleszczewski oraz Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP Rzeczypospolitej Polskiej druh Marek Durał.

W uroczystości udział wzięli miedzy innymi:

 • Śląski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jacek Kleszczewski;
 • Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Bogdan Jędrocha;
 • Prezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa;
 • Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Bogumił Sobula;
 • Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Rzeczypospolitej Polskiej Pan Roman Szłapa;
 • Komendant Miejski Policji w Katowicach inspektor Paweł Barski;
 • Komendant Straży Miejskiej w Katowicach Paweł Szeląg;
 • Przedstawiciele Nadleśnictwa w Katowicach;
 • Przedstawiciele kierownictwa Państwowych Powiatowych Inspekcji: Sanitarnej, Weterynaryjnej i Pracy;
 • Komendanci miejscy i powiatowi PSP miast sąsiednich;
 • Dyrektorzy i prezesi instytucji współdziałających z Komendą Miejską PSP w Katowicach.

W trakcie obchodów oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta KWK Wujek pod dyrekcją Mirosława Kaszuby.

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Adam Kryla