Wyniki II etapu – test sprawności fizycznej i próba wydolnościowa

13-Wrzesień-2018

Wyniki II etapu – test sprawności fizycznej i próba wydolnościowa

Nabór do służby na stanowisko stażysty w Komendzie Miejskiej PSP w Katowicach

Informacja o wynikach II etapu postępowania kwalifikacyjnego:

Wyniki II etapu postępowania kwalifikacyjnego starszy ratownik/ratownik specjalista

UWAGA !
Zmiana terminu sprawdzianu z umiejętności pływania i próby wysokościowej – sprawdziany odbędą się w dniu 18 września 2018 r. (wtorek). 

Dla kandydatów, którzy osiągnęli wymagane wyniki w teście sprawności fizycznej i próbie wydolnościowej, w dniu 18 września 2018 r. o godz. 10.00, na terenie krytej pływalni AZS AWF w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 72A, zostanie przeprowadzony sprawdzian umiejętności pływania. 

Kandydaci, którzy zaliczą sprawdzian z umiejętności pływania, w dniu 18 września 2018 r. udają się bezpośrednio po basenie na teren Komendy Miejskiej PSP w Katowicach przy ulicy Wojewódzkiej 11, gdzie zostanie przeprowadzona próba wysokościowa.