Wyniki III i IV etapu – sprawdzian umiejętności pływania, próba wysokościowa

18-Wrzesień-2018

Wyniki III i IV etapu – sprawdzian umiejętności pływania, próba wysokościowa

Nabór do służby na stanowisko stażysty w Komendzie Miejskiej PSP w Katowicach

Informacja o wynikach III i IV etapu postępowania kwalifikacyjnego:

Wyniki III i IV etapu postępowania kwalifikacyjnego starszy ratownik/ratownik specjalista

Kandydaci, którzy zaliczyli sprawdzian umiejętności pływania i próbę wysokościową:
w dniach 19 i 20 września 2018 r. w godzinach od 8.00 – 15.00,
należy złożyć dokumenty wymienione w pkt. 3 ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym
w Sekretariacie Komendy Miejskiej PSP w Katowicach przy ulicy Wojewódzkiej 11.