Wyniki V etapu – ocena złożonych dokumentów określonych w punkcie III ogłoszenia o naborze

25-Wrzesień-2018

Wyniki V etapu – ocena złożonych dokumentów określonych w punkcie III ogłoszenia o naborze

Nabór do służby na stanowisko stażysty w Komendzie Miejskiej PSP w Katowicach

Informacja o wynikach V etapu postępowania kwalifikacyjnego:

Wyniki V etapu postępowania kwalifikacyjnego starszy ratownik/ratownik specjalista

UWAGA! ZMIANA TERMINU ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH!

VI etap postępowania kwalifikacyjnego – rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach
27 i 28 września 2018 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 11 od godziny 9:00, zgodnie z harmonogramem.