Wyniki VI etapu – rozmowy kwalifikacyjne

1-Październik-2018

Wyniki VI etapu – rozmowy kwalifikacyjne

Nabór do służby na stanowisko stażysty w Komendzie Miejskiej PSP w Katowicach

Informacja o wynikach VI etapu postępowania kwalifikacyjnego:

Wyniki VI etapu postępowania kwalifikacyjnego starszy ratownik/ratownik specjalista