XVIII Wojewódzka Spartakiada Pożarnicza Szkół Specjalnych

1-Październik-2018

26 września 2018 roku w Katowicach, na terenie Ośrodka Sportowego Szopienice, odbyła się XVIII Wojewódzka Spartakiada Pożarnicza Szkół Specjalnych oraz XVIII Wojewódzki Konkurs Plastyczny. Organizatorem spartakiady była Szkoła Podstawowa nr 55 Specjalna w Katowicach, w jej przygotowanie i przeprowadzenie zaangażowana była również Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 w Katowicach – Szopienicach oraz Ochotnicza Straż Pożarna Dąbrówka Mała. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: p.o. Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Adam Wilk, Wiceprezydent Miasta Katowice Waldemar Bojarun, Komendant Miejski PSP w Katowicach mł. bryg. Arkadiusz Korzeniewski oraz Honorowy Prezes OSP Szopienice Jerzy Pulchny.

W spartakiadzie wystartowało 9 szkół. Każda szkoła reprezentowana była przez sześcioosobową drużynę. Spartakiada składała się z dwóch konkurencji. W pierwszej uczestnicy musieli pokonać tor strażacki. Konkurencja ta miała formę sztafety i czas był zatrzymywany w momencie, gdy ostatni zawodnik dotarł na linię mety. W drugiej konkurencji brało udział dwóch zawodników z drużyny i ich zadaniem było przy użyciu hydronetki trafić do tarczy oraz napełnić wodą zbiornik do odpowiedniej wysokości. Po usłyszanym dźwięku czas był zatrzymywany.
Po zawodach czasy z obu konkurencji były zsumowane i na tej podstawie wyłonieni zostali zwycięzcy, którzy otrzymali medale, puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Klasyfikacja:

Zawody strażackie:
I Miejsce – Szkoła Podstawowa Specjalna nr 30 im. Stefanii Sempołowskiej w Sosnowcu,
II Miejsce – Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Mysłowicach,
III Miejsce – Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 w Katowicach,
IV Miejsce – Świetlica Środowiskowa w Katowicach,
V Miejsce – Szkoła Podstawowa nr 55 Specjalna W Katowicach,
VI Miejsce – Szkoła Podstawowa nr 39 im. Jana Pawła II Specjalna w Katowicach,
VII Miejsce – Szkoła Podstawowa nr 60 Specjalna w Katowicach,
VIII Miejsce – Szkoła Podstawowa nr 61 Specjalna im. Polskich Kawalerów Maltańskich w Katowicach,
IX Miejsce – Szkoła Podstawowa nr 7 Specjalna w Katowicach.

Klasyfikacja:

Konkurs plastyczny – tematyka „Straż pożarna”
I miejsce – SP 55 Katowice,
II miejsce – ZSS nr 6 Katowice,
III miejsce – SP 39 Katowice,
Wyróżnienia – SP 7 Katowice, Świetlica Środowiskowa, SP nr 2 Sosnowiec

Źródło: KW PSP w Katowicach