Seminarium „Osoby niepełnosprawne w działaniach ratowniczych”

30-Październik-2018

24 października 2018 roku, na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Katowicach-Szopienicach odbyło się seminarium pn. „Osoby niepełnosprawne w działaniach ratowniczych”, zorganizowane dla koordynatorów miejskich/powiatowych ratownictwa medycznego województwa śląskiego oraz funkcjonariuszy Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w  Katowicach.

Prelegentami były osoby związane ze środowiskiem osób niepełnosprawnych: Jan Zieliński -pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych województwa śląskiego, Grażyna Trębacz z Katowickiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu, Grażyna Krysiak z Polskiego Związku Niewidomych „Koło”w Chorzowie, Daniel Kasprzyk z Polskiego Związku Głuchych Oddział Śląsk oraz Zenon Cziba, fizjoterapeuta z Warsztatu Terapii Zajęciowej „Unikat” z Katowic. Celem seminarium było przybliżenie świata osób niepełnosprawnych, funkcjonowania tych osób, aby ułatwić kontakt z nimi podczas działań ratowniczych oraz przy udzielaniu wsparcia psychicznego w trakcie zdarzeń.

Seminarium było pierwszym z tego cyklu i zostało zorganizowane przez oficerów Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
w ramach przygotowań do COP24.

opracowanie: mł. bryg. Marta Różycka KW PSP w Katowicach
zdjęcie: KW PSP w Katowicach