Strażacy zabezpieczają szczyt klimatyczny (COP24)

9-Grudzień-2018

24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24), to jedno z największych wydarzeń organizowanych w naszym województwie. Konferencja COP (Konferencja Stron, ang. Conference of the Parties) jest najważniejszym organem Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC). Szacuje się, że w tegorocznej Konferencji bierze udział ponad 30 tysięcy uczestników z prawie 200 krajów.

Państwowa Straż Pożarna, podobnie jak inne służby, bierze aktywny udział w jej zabezpieczaniu. Jednostki Państwowej, jak i Ochotniczych Straży Pożarnych odpowiedzialne są przede wszystkim za zabezpieczenie terenu, na którym odbywa się Konferencja. Przez całą dobę obszar ten patrolują strażacy PSP oraz kadeci z Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, którzy w razie konieczności mogą podjąć natychmiastowe działania ratowniczo-gaśnicze. Każdy patrol wyposażony jest między innymi w sprzęt do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. W bezpośredniej bliskości strefy konferencyjnej rozlokowane są zastępy strażaków, będących w stałej dyspozycji Sztabu PSP, który koordynuje całość przedsięwzięć ratowniczych w trakcie zabezpieczenia COP24. W jego dyspozycji są także grupy ratownictwa specjalistycznego, w tym grupa wyposażona w sprzęt zdalnej detekcji zagrożeń chemicznych, a także stanowiska do dekontaminacji.

Strażacy realizują także różnego rodzaju zadania poza strefą konferencyjną szczytu klimatycznego. Zastępy straży pożarnej między innymi zabezpieczają drogi przejazdu delegacji na Konferencję, hotele w których zakwaterowani są uczestnicy, a także lotnisko Katowice-Muchowiec. Codziennie zaangażowanych w te działania jest prawie 300 strażaków PSP i OSP z terenu całego województwa. W zabezpieczeniu biorą również udział strażacy z jednostek z województw opolskiego i podkarpackiego.

Jednakże zadania związane z realizacją zabezpieczenia Konferencji COP 24 odbywają się nie tylko na terenie województwa śląskiego. W związku z tym, w zabezpieczenie szczytu klimatycznego  Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zaangażował siły i środki Centralnego Odwodu Operacyjnego, w skład którego wchodzą wyznaczone zastępy PSP z terenu całego Kraju.
Łącznie w skali Polski codziennie w zabezpieczeniu Konferencji COP24 bierze udział ponad 800 ratowników.

Niezależnie od sił i środków zaangażowanych w zabezpieczenie Konferencji, strażacy w Katowicach, jak i w całym województwie śląskim pełnią normalną służbę i strzegą bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu.
źródło : KW PSP Katowice
zdjęcia: mł. kpt. Piotr Zwarycz KP PSP w Tarnowskich Górach, KM PSP w Częstochowie