Ceremonia Ślubowania w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

6-Luty-2019

Na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr I w Katowicach w dniu 5 lutego 2019 r. odbyła się uroczystość ślubowania nowo przyjętych funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Akt ślubowania odebrało łącznie 10 strażaków. 

W uroczystościach uczestniczył Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach mł. bryg. mgr Arkadiusz Korzeniewski.

Ceremoniał składania ślubowania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2001 r. (Dz.U. Nr 114, poz. 1227 z późn. zm.) w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Każdy z nowych strażaków wypowiedział rotę ślubowania:

„Ja, Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka-

UROCZYŚCIE ŚLUBUJĘ

być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia –

nawet z narażeniem życia.

Wykonując powierzone mi zadania,

Ślubuję

przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych.

Ślubuję

strzec tajemnic związanych ze służbą , a także honoru, godności i dobrego imienia służby

oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej”.

 

(wyciąg z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej –

(Dz.U. z 2017r., poz.1204 z późn. zm.)

Opracowanie i zdjęcia: KM PSP Katowice