Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr II

 

p.o.Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr II

mł.bryg. Tomasz Dziechciarz

tel.: (32) 352 31 20
email

p.o.Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr II

kpt. Sławomir Kryla

tel.: (32) 352 31 20
email

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2:
ul. Kościuszki 189
Katowice-Piotrowice
tel.: (32) 352 31 20
http://www.jrg2.strazpozarna.katowice.pl