Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr II

 

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr II

kpt. Mateusz Pyrzanowski

tel.: (32) 352 31 20
email

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr II

kpt. Sławomir Kryla

tel.: (32) 352 31 20
email

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2:
ul. Kościuszki 189
Katowice-Piotrowice
tel.: (32) 352 31 20
http://www.jrg2.strazpozarna.katowice.pl