Kierownictwo

 

 mł. bryg. Arkadiusz Korzeniewski  

 Komendant Miejski PSP

bryg. Jacek Szyma

Zastępca Komendanta Miejskiego PSP

st. bryg. Dariusz Jaromin 

 Zastępca Komendanta Miejskiego PSP