Nabór na stanowisko funkcjonariusza

Nabór II 2018

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z dniem 17 sierpnia 2018 roku ogłasza nabór kandydatów do służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Katowicach, 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 11.

Nabór prowadzony jest na stanowiska stażysta, w służbie przygotowawczej, w zmianowym systemie pełnienia służby – 24/48 godzin, etaty docelowe:

starszy ratownik/starszy ratownik-specjalista– liczba stanowisk do obsadzenia: 15

dokumenty do pobrania:Informacja o wynikach naboru na stanowisko stażysty – docelowe starszy ratownik w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

Wyniki


Wyniki VI etapu – rozmowa kwalifikacyjna

Nabór do służby na stanowisko stażysty w Komendzie Miejskiej PSP w Katowicach:

Informacja o wynikach VI etapu postępowania kwalifikacyjnego:

Wyniki VI etapu starszy ratownik


Wyniki V etapu – test wiedzy

Nabór do służby na stanowisko stażysty w Komendzie Miejskiej PSP w Katowicach:

Informacja o wynikach V etapu postępowania kwalifikacyjnego:

wyniki sprawdzianu wiedzy wraz z harmonogramem rozmów kwalifikacyjnych

UWAGA ZMIANA TERMINU ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH
VI etap postępowania kwalifikacyjnego – rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 27 marca 2018 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach ul.Wojewódzka 11 od godziny 8:30 zgodnie z harmonogramem.


Wyniki IV etapu – sprawdzian umiejętności pływania, próba wysokościowa

Nabór do służby na stanowisko stażysty w Komendzie Miejskiej PSP w Katowicach:

Informacja o wynikach IV etapu postępowania kwalifikacyjnego:

Wyniki IV etapu starszy ratownik

Dla kandydatów, którzy zaliczyli sprawdzian umiejętności pływania i próbę wysokościową  w dniu 22 marca 2018 r. o godzinie 9:00  w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Katowicach przy ulicy Wita Stwosza 36, przeprowadzony zostanie test wiedzy. 


Wyniki III etapu – biegi na 50m i 1000m

Nabór do służby na stanowisko stażysty w Komendzie Miejskiej PSP w Katowicach:

Informacja o wynikach III etapu postępowania kwalifikacyjnego:

Wyniki III etapu starszy ratownik

Wyniki III etapu ratownik specjalista

Dla kandydatów, którzy osiągnęli wymagane wyniki w biegach na 50m i 1000m, w dniu 20 marca 2018 r., o godz. 10.00, na terenie Krytej Pływalni w Pałacu Młodzieży w Katowicach , ul. Mikołowska 26, zostanie przeprowadzony sprawdzian umiejętności pływania. Kandydaci, którzy zaliczą sprawdzian  z umiejętności pływania  w dniu 20 marca 2018 r. udają się bezpośrednio po basenie na teren Komendy Miejskiej PSP w Katowicach przy ulicy Wojewódzkiej 11 , gdzie zostanie przeprowadzona próba wysokościowa.


Wyniki II etapu – próba wydolnościowa i podciąganie się na drążku

Nabór do służby na stanowisko stażysty w Komendzie Miejskiej PSP w Katowicach:

Informacja o wynikach II etapu postępowania kwalifikacyjnego:

Wyniki II etapu starszy ratownik 

Wyniki II etapu ratownik specjalista

Dla kandydatów, którzy osiągnęli wymagane wyniki w próbie wydolnościowej i podciąganiu się na drążku,

14 marca 2018 r., godz. 10.00, na terenie stadionu miejskiego w Chorzowie,  przy ul. Lompy 10A

przeprowadzone zostaną pozostałe konkurencje II etapu postępowania kwalifikacyjnego:

– bieg na 50 m,

– bieg na 1000 m.


Informacja o wynikach I etapu postępowania kwalifikacyjnego – ocena dokumentów oraz naliczenie punktów gratyfikacyjnych.

Wyniki I etapu postępowania kwalifikacyjnego starszy ratownik

Wyniki I etapu postępowania kwalifikacyjnego ratownik specjalista

Dla kandydatów zakwalifikowanych do II etapu postępowania kwalifikacyjnego, w dniu 13 marca 2018 r., godz. 9.00,

w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr I PSP w Katowicach, przy ulicy Krakowskiej 130,

przeprowadzona zostanie próba wydolnościowa tj. zmodyfikowana metoda Harwardzka („Harvard Step-Up Test”) oraz podciąganie się na drążku.

Do próby sprawnościowej – podciągania się na drążku, dopuszczeni zostaną kandydaci, którzy osiągną wymagany wynik w  próbie wydolnościowej.

Dla kandydatów, którzy osiągnęli wymagane wyniki w próbie wydolnościowej i podciąganiu się na drążku,

w dniu 14 marca 2018 r., godz. 10.00, na terenie Stadionu Miejskiego w Chorzowie , przy ul. Lompy 10A,

przeprowadzone zostaną pozostałe konkurencje II etapu postępowania kwalifikacyjnego:

– bieg na 50 m,

– bieg na 1000 m.


Nabór I 2018

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z dniem 21 lutego 2018 roku ogłasza nabór kandydatów do służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 11.

Nabór prowadzony jest na stanowiska stażysta, w służbie przygotowawczej, w zmianowym systemie pełnienia służby – 24/48 godzin, etaty docelowe:

starszy ratownik – liczba stanowisk do obsadzenia: 12
starszy ratownik-specjalista – liczba stanowisk do obsadzenia: 9

dokumenty do pobrania: