Nabór na stanowisko funkcjonariusza

Wyniki VI etapu – rozmowy kwalifikacyjne

Nabór do służby na stanowisko stażysty w Komendzie Miejskiej PSP w Katowicach

Informacja o wynikach VI etapu postępowania kwalifikacyjnego:

Wyniki VI etapu postępowania kwalifikacyjnego starszy ratownik/ratownik specjalista


Informacja dot. ogłoszenia wyników po etapie VI

Z uwagi na zmianę terminu rozmów kwalifikacyjnych, ogłoszenie wyników po etapie VI nastąpi w dniu 1.10.2018 r. (poniedziałek).


Wyniki V etapu – ocena złożonych dokumentów określonych w punkcie III ogłoszenia o naborze

Nabór do służby na stanowisko stażysty w Komendzie Miejskiej PSP w Katowicach

Informacja o wynikach V etapu postępowania kwalifikacyjnego:

Wyniki V etapu postępowania kwalifikacyjnego starszy ratownik/ratownik specjalista

UWAGA! ZMIANA TERMINU ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH!

VI etap postępowania kwalifikacyjnego – rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach
27 i 28 września 2018 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 11 od godziny 9:00, zgodnie z harmonogramem.


Wyniki III i IV etapu – sprawdzian umiejętności pływania, próba wysokościowa

Nabór do służby na stanowisko stażysty w Komendzie Miejskiej PSP w Katowicach

Informacja o wynikach III i IV etapu postępowania kwalifikacyjnego:

Wyniki III i IV etapu postępowania kwalifikacyjnego starszy ratownik/ratownik specjalista

Kandydaci, którzy zaliczyli sprawdzian umiejętności pływania i próbę wysokościową:
w dniach 19 i 20 września 2018 r. w godzinach od 8.00 – 15.00,
należy złożyć dokumenty wymienione w pkt. 3 ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym
w Sekretariacie Komendy Miejskiej PSP w Katowicach przy ulicy Wojewódzkiej 11.


Informacja o wynikach II etapu postępowania kwalifikacyjnego – test sprawności fizycznej i próba wydolnościowa

Wyniki II etapu postępowania kwalifikacyjnego starszy ratownik/ratownik specjalista

UWAGA !
Zmiana terminu sprawdzianu z umiejętności pływania i próby wysokościowej – sprawdziany odbędą się w dniu 18 września 2018 r. (wtorek). 

Dla kandydatów, którzy osiągnęli wymagane wyniki w teście sprawności fizycznej i próbie wydolnościowej, w dniu 18 września 2018 r. o godz. 10.00, na terenie krytej pływalni AZS AWF w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 72A, zostanie przeprowadzony sprawdzian umiejętności pływania. 

Kandydaci, którzy zaliczą sprawdzian z umiejętności pływania, w dniu 18 września 2018 r. udają się bezpośrednio po basenie na teren Komendy Miejskiej PSP w Katowicach przy ulicy Wojewódzkiej 11, gdzie zostanie przeprowadzona próba wysokościowa.


Informacja o wynikach I etapu postępowania kwalifikacyjnego – ocena dokumentów

Wyniki I etapu postępowania kwalifikacyjnego starszy ratownik / ratownik specjalista

Dla kandydatów zakwalifikowanych do II etapu postępowania kwalifikacyjnego, w dniach 10 i 11 września 2018 r. o godz. 9.00,

w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr I PSP w Katowicach, przy ulicy Krakowskiej 130,

przeprowadzony zostanie test sprawności fizycznej (podciąganie na drążku i bieg po kopercie) oraz próba wydolnościowa (tzw. beep test).

Z uwagi na dużą liczbę kandydatów test sprawności fizycznej został podzielony na dwa dni:
– w dniu 10 września 2018 r. o godz. 9.00 do testu przystępują kandydaci o numerach 1 – 70/R,
– w dniu 11 września 2018 r. o godz. 9.00 do testu przystępują kandydaci o numerach 71 – 142/R.


Nabór II 2018

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z dniem 17 sierpnia 2018 roku ogłasza nabór kandydatów do służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Katowicach, 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 11.

Nabór prowadzony jest na stanowiska stażysta, w służbie przygotowawczej, w zmianowym systemie pełnienia służby – 24/48 godzin, etaty docelowe:

starszy ratownik/starszy ratownik-specjalista– liczba stanowisk do obsadzenia: 15

dokumenty do pobrania: