Naczelnicy wydziałów

 

Stanowisko/wydział Stopień, Imię i Nazwisko Dane kontaktowe
Wydział Operacyjno-Szkoleniowy st.kpt. Piotr Koszela tel.(32 251 00 81
wew. 715
email
 Wydział Kwatermistrzowsko- Techniczny kpt. Dariusz Paks  tel. (32) 251 00 81
wew. 720
email
 Wydział Kontrolno- Rozpoznawczy bryg. Janusz Piekoszewski  tel. (32) 251 00 81
wew. 717
email
 Wydział Organizacyjno- Kadrowy  mł.bryg. Mirosław Topolnicki  tel. (32) 251-00-81
wew.725
email
Sekcja Finansów sekc. Arleta Kozłowska tel. (32) 251 00 81
wew.723
email
Samodzielne stanowisko ds. BHP st.sekc. Sebastian Lis tel. (32) 251 00 81
wew.722
email