2015

Katowice, dnia 07.08.2015r.

Przetarg nieograniczony pt:

” TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KATOWICACH”

Pliki do pobrania:

–   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

–   SIWZ z załącznikami

–   Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

–   Kosztorysy ofertowe

–   Dokumentacja projektowa

Więcej informacji pod:

przetargi@strazpozarna.katowice.pl


– pytania  i odpowiedzi z dnia 13.08.2015 r.

– pytanie  i odpowiedź z dnia 17.08.2015 r.

– pytanie  i odpowiedź z dnia 18.08.2015 r.

– informacja o wyborze oferty