2016

Katowice , dnia 29.06.2016r.

Przetarg nieograniczony pt:

„DOSTAWY PALIW PŁYNNYCH POPRZEZ STACJE PALIW AKCEPTUJĄCE BEZGOTÓWKOWE KARTY PALIWOWE DO POJAZDÓW KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W KATOWICACH”

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 

SIWZ 

Załącznik nr 1 – oferta

Załącznik nr 2 – oświadczenie

Załącznik nr 3 – wzór umowy

Załącznik nr 4 – wykaz wykonywanych dostaw

Załącznik nr 5 – wykaz pojazdów

Więcej informacji pod:

przetargi@strazpozarna.katowice.pl


pytania i odpowiedzi z dnia 30.06.2016r 

pytania i odpowiedzi I z dnia 01.07.2016r 

pytania i odpowiedzi II z dnia 01.07.2016r 

informacja o wyborze oferty