2017

Katowice , dnia 29.12.2017 r.

Przetarg nieograniczony MT.2370.3.2.2017 pt:

Termomodernizacja budynku Straży Pożarnej przy
ul. Tadeusza Kościuszki 189 w Katowicach

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Termomodernizacja budynku Straży Pożarnej przy ul. Tadeusza Kościuszki 189 w Katowicach

Umowa – Termomodernizacja budynku Straży Pożarnej przy ul. Tadeusza Kościuszki 189 w Katowicach

Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 1a do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ

Program funkcyjno-użytkowy

Oświadczenie dotyczące podmiotu na którego zasoby powołuje się wykonawca

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów

Dokumentacja archiwalna.zip


– pytania i odpowiedzi z dnia 05.01.2018 r. 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 18.01.2018 r.

Unieważnienie postępowania przetargowego  z dnia 26.01.2018 r.Katowice , dnia 05.12.2017 r.

Przetarg nieograniczony MT.2370.3.2017 pt:

Termomodernizacja budynku Straży Pożarnej przy
ul. Tadeusza Kościuszki 189 w Katowicach

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Termomodernizacja budynku Straży Pożarnej przy ul. Tadeusza Kościuszki 189 w Katowicach

Umowa – Termomodernizacja budynku Straży Pożarnej przy ul. Tadeusza Kościuszki 189 w Katowicach

Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 1a do SIWZ – zmiany załącznika dokonano w dniu 15.12.2017 r.
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ

Program funkcyjno-użytkowy

Oświadczenie dotyczące podmiotu na którego zasoby powołuje się wykonawca

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów

Dokumentacja archiwalna.zip


– pytania i odpowiedzi z dnia 13.12.2017 r. 

– pytania i odpowiedzi z dnia 15.12.2017 r. 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 20.12.2017 r.

Unieważnienie postępowania przetargowego  z dnia 22.12.2017 r.