Strażacy spotkali się z dyrektorami szkół podstawowych

26-Listopad-2018

Wraz z rozpoczynającym się okresem grzewczym, po raz kolejny Państwowa Straż Pożarna aktywnie włącza się w kampanię edukacyjną, informującą między innymi o zagrożeniach związanych z tlenkiem węgla.

Problem ten dotyka wszystkie powiaty naszego województwa i znajduje swoje odzwierciedlenie zarówno w utrzymującej się na podobnym poziomie liczbie zatruć, w tym śmiertelnych, jak i w rosnącej w sezonie grzewczym, liczbie interwencji jednostek straży pożarnej do tego typu zdarzeń. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim, pomimo podejmowanych działań, niski poziom wiedzy mieszkańców o zagrożeniach, wynikających z nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz lekceważenie zasad bezpieczeństwa.

Wychodząc naprzeciw tym problemom, Wojewoda Śląski podjął decyzję o włączeniu się do działań Państwowej Straży Pożarnej na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa mieszkańców naszego województwa, poprzez realizację Kampanii społecznej „Czad i Ogień”. Kampania ta wpisuje się w realizowany na terenie województwa przez Wojewodę Śląskiego, rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”, którego założeniem jest zintegrowanie wszystkich środowisk na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Koordynatorem Kampanii jest Śląski Komendant Wojewódzki PSP.

W bieżącym roku akcja ta realizowana będzie również w ramach, ogłoszonej przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, ogólnopolskiej kampanii edukacyjno – informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, która dotyczy zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.
Jednym z elementów kampanii Wojewody Śląskiego jest  moduł edukacyjny, realizowany w klasach trzecich szkół podstawowych w województwie śląskim. Ma on na celu kształtowanie prawidłowych nawyków związanych z bezpiecznym zachowaniem w domu oraz pozyskanie wiedzy o zagrożeniach związanych z tlenkiem węgla i pożarami w budynkach mieszkalnych. Do realizacji kampanii w szkołach przygotowano komplet materiałów dydaktycznych składający się z podręcznika metodycznego dla nauczyciela prowadzącego zajęcia i kartę pracy (ćwiczeń) dla ucznia pt. „Mądre rady Żarka – psa strażaka. Podręcznik dotyczący zapobiegania nieszczęśliwym zdarzeniom w domu”. Zajęcia realizują nauczyciele na podstawie przekazanych im materiałów dydaktycznych.

W listopadzie br. odbyło się osiem spotkań na terenie województwa śląskiego z udziałem przedstawicieli szkół podstawowych – wytypowanymi przez Kuratorium Oświaty w Katowicach. W trakcie spotkań przedstawiono założenia i cele kampanii społecznej.
Zajęcia te prowadzone są w wytypowanych szkołach od trzech lat i cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony dzieci, jak i nauczycieli. W poprzednich latach zajęcia przeprowadziły szkoły między innymi z powiatu bielskiego i m. Bielska – Białej, powiatu częstochowskiego Bytomia, Chorzowa, Katowic, Gliwic i Rudy Śląskiej. W sumie w latach 2014 – 2018 programem objęto ponad 8 tys. uczniów.

Źródło: KW PSP Katowice