2019

Katowice , dnia 07.08.2019 r.

Przetarg nieograniczony pt:

„DOSTAWY PALIW PŁYNNYCH POPRZEZ STACJE PALIW AKCEPTUJĄCE BEZGOTÓWKOWE KARTY PALIWOWE DO POJAZDÓW KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W KATOWICACH”

 

przetarg dostępny na stronie BIP KM PSP Katowice

przetarg