Informacja o wynikach I etapu postępowania kwalifikacyjnego – ocena dokumentów

30-Sierpień-2019

Wyniki I etapu postępowania kwalifikacyjnego starszy ratownik/starszy ratownik kierowca

Dla kandydatów zakwalifikowanych do II etapu postępowania kwalifikacyjnego, w dniu 3 września 2019 r. od godz. 9.00,

w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr I PSP w Katowicach, przy ulicy Krakowskiej 130,

przeprowadzony zostanie test sprawności fizycznej (podciąganie na drążku i bieg po kopercie) oraz próba wydolnościowa (tzw. beep test).