Wyniki II etapu – test sprawności fizycznej i próba wydolnościowa

4-Wrzesień-2019

Informacja o wynikach II etapu– test sprawności fizycznej i próba wydolnościowa

Wyniki II etapu postępowania kwalifikacyjnego starszy ratownik/starszy ratownik kierowca

Dla kandydatów, którzy osiągnęli wymagane wyniki w teście sprawności fizycznej i próbie wydolnościowej, w dniu 6 września 2019 r. o godz. 10.00, na terenie krytej pływalni AZS AWF w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 72A, zostanie przeprowadzony sprawdzian umiejętności pływania. 

Kandydaci, którzy zaliczą sprawdzian z umiejętności pływania, w dniu 6 września 2019 r. udają się bezpośrednio po basenie na teren Komendy Miejskiej PSP w Katowicach przy ulicy Wojewódzkiej 11, gdzie zostanie przeprowadzona próba wysokościowa.