Wyniki III i IV etapu – sprawdzian umiejętności pływania, próba wysokościowa

6-Wrzesień-2019

Wyniki III i IV etapu – sprawdzian umiejętności pływania, próba wysokościowa

Wyniki III i IV etapu sprawdzian umiejętności pływania, próba wysokościowa stażysta

Dla kandydatów, którzy zaliczyli sprawdzian umiejętności pływania i próbę wysokościową

w dniu 9, 10 września 2019 roku w godzinach od 8.00 do 15.00 kandydaci mają obowiązek osobiście złożyć dokumenty wymienione w punkcie III ogłoszenia, które będą analizowane przed przestąpieniem kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej z Komisją.