Miejskie Zawody Sportowo-Pożarnicze dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Katowic, Mysłowic oraz Rudy Śląskiej

11-Wrzesień-2019

W dniu 07.09.2019 r. odbyły się Miejskie Zawody Sportowo-Pożarnicze dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Katowic, Mysłowic oraz Rudy Śląskiej. W zawodach wzięło udział 14 drużyn – 10 w grupie „A” (mężczyźni), oraz 4 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych chłopców. Wyniki przedstawiają się następująco:

  1. Dla jednostek OSP będących w Zarządzie Powiatowym OSP RP Katowice:

– grupa „A” (mężczyźni)

MIEJSCE
JEDNOSTKA
WYNIK ĆWICZENIA BOJOWEGO
WYNIK BIEGU SZTAFETOWEGO
WYNIK KOŃCOWY
1 OSP Dąbrówka Mała I 52,10 68,07 120,80
2 OSP Ruda Śląska 53,50 71,40 124,90
3 OSP Kostuchna I 49,60 77,00 126,60
4 OSP Szopienice 56,50 73,10 132,60
5 OSP Kostuchna II 66,60 73,00 142,60
6 OSP Dąbrówka Mała II 66,10 78,80 144,90
7 OSP Zarzecze 66,80 84,50 151,30
8 OSP Podlesie 82,50 87,50 170,00

 

– Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – chłopcy

MIEJSCE
JEDNOSTKA
POWIAT
WYNIK ROZWINIĘCIA BOJOWEGO
WYNIK BIEGU SZTAFETOWEGO
WYNIK KOŃCOWY
1 OSP Dąbrówka Mała I Katowice 892,60 89 981,6
2 OSP Dąbrówka Mała II Katowice 785,00 82 867

 

  1. Dla OSP z miasta Mysłowice:

– grupa „A” (mężczyźni)

MIEJSCE
JEDNOSTKA
WYNIK ĆWICZENIA BOJOWEGO
WYNIK BIEGU SZTAFETOWEGO
WYNIK KOŃCOWY
1 OSP Mysłowice Dziećkowice 56,50 84,00 140,50
2 OSP Mysłowice Janów 71,50 74,80 146,30

 

– Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – chłopcy

MIEJSCE
JEDNOSTKA
POWIAT
WYNIK ROZWINIĘCIA BOJOWEGO
WYNIK BIEGU SZTAFETOWEGO
WYNIK KOŃCOWY
1 OSP Mysłowice-Dziećkowice Mysłowice 902,70 95 997,7
2 OSP Mysłowice Janów Mysłowice 904,00 87 991

 

W uroczystości wręczenia nagród wziął udział Zastępca Prezydent Miasta Katowice Mariusz Skiba.

Gratulujemy wszystkim drużynom osiągniętych wyników!