Wyniki VI etapu – rozmowy kwalifikacyjne

18-Wrzesień-2019

Wyniki VI etapu – rozmowy kwalifikacyjne

Nabór do służby na stanowisko stażysty w Komendzie Miejskiej PSP w Katowicach

Informacja o wynikach VI etapu postępowania kwalifikacyjnego:

Wyniki VI etapu postępowania kwalifikacyjnego starszy ratownik/ratownik specjalista

 

W celu otrzymania skierowania na badania lekarskie konieczne jest przedstawienie książeczki wojskowej.