Nagroda Komendanta Głównego PSP dla członków Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego Katowice-Piotrowice

24-Grudzień-2019

Komendant Główny PSP bryg. Andrzej Bartkowiak w dowód uznania za zaangażowanie i pełen profesjonalizm wyróżnił członków grup specjalistycznych Państwowej Straży Pożarnej, w tym dwóch strażaków ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego Katowice-Piotrowice.

23 grudnia 2019 r. podczas spotkania przedświątecznego w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Katowicach nagrodę pieniężną wręczył Zastępca Komendanta Głównego PSP st. bryg. Arkadiusz Biskup.

Opracowanie: KM PSP Katowice

Zdjęcia: KW PSP Katowice