Informacja o wyniku naboru na stanowisko starszego księgowego w Sekcji Finansów

18-Czerwiec-2020

Informacja o wyniku naboru

przeprowadzonego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach na ogłoszenie o numerze: 63603 na stanowisko starszego księgowego z dnia 29 maja 2020 r. opublikowane  w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania wybranego kandydata:

Paulina Joneczko – Katowice