Wyniki II etapu postępowania kwalifikacyjnego – nabór na stanowisko starszego technika sztabowego

19-Czerwiec-2020

Informacja

Nabór na stanowisko starszego technika sztabowego w Wydziale Kwatermistrzowsko – Technicznym.

Wyniki II etapu postępowania kwalifikacyjnego: testy sprawności fizycznej.

 

Uwaga:
W dniu 22 czerwca 2020 roku w godzinach od 8:00 do 15:00 kandydaci mają obowiązek osobiście złożyć dokumenty wymienione w punkcie IV ogłoszenia, które będą analizowane przed przestąpieniem kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej z Komisją.

W dniu 23 czerwca 2020 roku będzie opublikowana lista kandydatów po analizie złożonych dokumentów oraz podana zostanie godzina stawiania się poszczególnych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie formatu A4 opisanej imieniem i nazwiskiem, z dopiskiem: „Nabór do służby przygotowawczej w PSP – starszy technik sztabowy” w Sekretariacie Komendy Miejskiej PSP w Katowicach.