Wyniki I etapu postępowania kwalifikacyjnego – nabór na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik/starszy ratownik kierowca)

25-Czerwiec-2020

Informacja

Nabór na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik/starszy ratownik kierowca) w Komendzie Miejskiej PSP w Katowicach.

Wyniki I etapu postępowania kwalifikacyjnego: analiza dokumentów pod względem spełnienia wymogów formalnych.

Dla kandydatów zakwalifikowanych do II etapu postępowania kwalifikacyjnego, testy sprawności fizycznej odbywają się 

w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr I PSP, przy ulicy Krakowskiej 130 w Katowicach