Wyniki IV etapu postępowania kwalifikacyjnego – nabór na stanowisko starszego technika sztabowego

25-Czerwiec-2020

Informacja

Nabór na stanowisko starszego technika sztabowego w Wydziale Kwatermistrzowsko – Technicznym.