Wyniki II etapu postępowania kwalifikacyjnego – nabór na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik/starszy ratownik kierowca)

3-Lipiec-2020

Informacja

Nabór na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik/starszy ratownik kierowca) w Komendzie Miejskiej PSP w Katowicach.

Wyniki II etapu postępowania kwalifikacyjnego: testy sprawności fizycznej

Uwaga !!!

Sprawdzian lęku wysokości ( AKROFOBIA) odbędzie się 07.07.2020 r. w Jednostce Ratowniczo- Gaśniczej NR I w Katowicach, przy ul. Krakowskiej 130.
Każdy kandydat powinien posiadać ze sobą gumowe rękawiczki.