Wyniki III etapu postępowania kwalifikacyjnego – nabór na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik/starszy ratownik kierowca)

7-Lipiec-2020

Informacja

Nabór do służby na stanowisko stażysty w Komendzie Miejskiej PSP w Katowicach

Wyniki III etapu postępowania kwalifikacyjnego starszy ratownik/starszy ratownik kierowca


w dniach od 8 do 10 lipca 2020 r. w godzinach od 8.00 – 15.00,
należy złożyć dokumenty wymienione w pkt. III ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym
w Sekretariacie Komendy Miejskiej PSP w Katowicach przy ulicy Wojewódzkiej 11. przez kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu