Wyniki IV etapu postępowania kwalifikacyjnego – nabór na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik/starszy ratownik kierowca)

13-Lipiec-2020

Informacja

Nabór do służby na stanowisko stażysty w Komendzie Miejskiej PSP w Katowicach

Wyniki IV etapu postępowania kwalifikacyjnego starszy ratownik/starszy ratownik kierowca


Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Katowicach, przy ul. Wojewódzkiej 11.