Film przedstawiający działania specjalistycznej grupy ratowniczej w JRG II Katowice

25-Sierpień-2020

JRG II Katowice-Piotrowice jest jedną z czterech Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych w województwie śląskim, w której została utworzona Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego. Na bazie jednostki utworzony został również Europejski Moduł Ochrony Ludności o profilu CBRN (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear). Strażacy JRG II Katowice-Piotrowice w ramach Europejskiego Mechanizmu Ochrony Ludności uczestniczą w szkoleniach i ćwiczeniach międzynarodowych, dzięki czemu są przygotowani do prowadzenia specjalistycznych działań ratowniczych na terenie całej Unii Europejskiej.

Jednostka chemiczna z Katowic bierze także czynny udział w działaniach związanych z walką z wirusem SARS-Cov-2.

Strażacy nakręcili krótki film, na którym przedstawiają specyfikę swojej służby.

Opracowanie: KM PSP Katowice.