Wyróżnienia Komendanta Głównego PSP za walkę z COVID-19

17-Wrzesień-2020

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak  w dowód uznania „…za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, w szczególności za zaangażowanie w realizacji zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19..”  przekazał  szczególne podziękowania dla Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Katowicach bryg. Patrycjusza Fudały oraz mł. asp. Sebastiana Jędruszka z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr II w Katowicach.

Dzięki nadzwyczajnemu zaangażowaniu wyróżnionych strażaków przystosowano samochód SLKW Renault Master do pełnienia funkcji wymazobusa. Wymagało to wykonania szeregu prac adaptacyjnych, niezbędnych do spełnienia wszystkich wymogów sanitarnych, w tym m.in. wydzielenie stref brudnej i czystej i wyposażenie w sprzęt niezbędny do poboru i transportu próbek.

Warto podkreślić, że wymazobus z KM PSP w Katowicach jest jedynym tego typu pojazdem w strukturach PSP na terenie woj. śląskiego.

W imieniu Komendanta Głównego PSP wyróżnienia przekazał Komendant Miejski PSP w Katowicach bryg. Arkadiusz Korzeniewski.

 

 

 

Opracowanie i zdjęcia: KM PSP Katowice.