Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr I

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr I

tel.:  (+48) (32) 352 00 92

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr I

tel.:  (+48) (32) 352 00 92 

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1:
ul. Krakowska 130
Katowice-Szopienice
tel.: (+48) (32) 352 00 92
http://www.jrg1.strazpozarna.katowice.pl