Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr III

komenda

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr III

tel.:  (+48) (32) 358 37 00

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr III

tel.:  (+48) (32) 358 37 00

Komenda Miejska PSP oraz Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 3:
ul. Wojewódzka 11
Katowice
tel.: (+48) (32) 358 37 00
http://www.jrg3.strazpozarna.katowice.pl/