Kierownictwo

 

 bryg. Arkadiusz Korzeniewski  

 Komendant Miejski PSP

bryg. Patrycjusz Fudała

Zastępca Komendanta Miejskiego PSP

st. bryg. Dariusz Jaromin 

 Zastępca Komendanta Miejskiego PSP