Kontakt

Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
ul. Wojewódzka 11
40-026 Katowice
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W KATOWICACH NA PLATFORMIE ePUAP : /PSPKatowice/SkrytkaESP
Tel.: (+48) (32) 35 83 700

Fax.: (+48) (32) 35  83 708

Godziny urzędowania:
7:30-15:30

rzecznik prasowy kpt. Adam Kryla tel.: (+48) 509 238 464

Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego  (+48) (32) 358 37 05

POZOSTAŁE NUMERY:

Sekretariat Komendanta Miejskiego PSP  (+48) (32) 358 37 00
Wydział Operacyjny (+48) (32) 358 37 15
Wydział Kwatermistrzowsko – Techniczny  (+48) (32) 358 37 20
Sekcja Organizacyjno – Kadrowa (+48) (32) 358 37 25
Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy  (+48) (32) 358 37 17
Sekcja Finansów  (+48) (32) 358 37 23
Samodzielne stanowisko ds. BHP (+48) (32) 358 37 27