Nabór na stanowisko funkcjonariusza

Nabór 2020 II

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z dniem 05 czerwca 2020 roku ogłasza nabór kandydatów do służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Katowicach, 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 11.

Nabór prowadzony jest na stanowisko stażysta, w służbie przygotowawczej,

w zmianowym rozkładzie czasu służby w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej,
etat docelowy:

starszy ratownik/starszy ratownik kierowca– liczba stanowisk do obsadzenia: 7

dokumenty do pobrania:


Informacja

Nabór na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik/starszy ratownik kierowca) w Komendzie Miejskiej PSP w Katowicach.

Wyniki I etapu postępowania kwalifikacyjnego: analiza dokumentów pod względem spełnienia wymogów formalnych.

Dla kandydatów zakwalifikowanych do II etapu postępowania kwalifikacyjnego, testy sprawności fizycznej odbywają się 

w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr I PSP, przy ulicy Krakowskiej 130 w Katowicach


Informacja

Nabór na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik/starszy ratownik kierowca) w Komendzie Miejskiej PSP w Katowicach.

Wyniki II etapu postępowania kwalifikacyjnego: testy sprawności fizycznej

Uwaga !!!

Sprawdzian lęku wysokości ( AKROFOBIA) odbędzie się 07.07.2020 r. w Jednostce Ratowniczo- Gaśniczej NR I w Katowicach, przy ul. Krakowskiej 130.
Każdy kandydat powinien posiadać ze sobą gumowe rękawiczki.


Informacja

Nabór do służby na stanowisko stażysty w Komendzie Miejskiej PSP w Katowicach

Wyniki III etapu postępowania kwalifikacyjnego starszy ratownik/starszy ratownik kierowca

Uwaga !!!

w dniach od 8 do 10 lipca 2020 r. w godzinach od 8.00 – 15.00,
należy złożyć dokumenty wymienione w pkt. III ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym
w Sekretariacie Komendy Miejskiej PSP w Katowicach przy ulicy Wojewódzkiej 11. przez kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu


Informacja

Nabór do służby na stanowisko stażysty w Komendzie Miejskiej PSP w Katowicach

Wyniki IV etapu postępowania kwalifikacyjnego starszy ratownik/starszy ratownik kierowca

Uwaga !!!

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Katowicach, przy ul. Wojewódzkiej 11.


Informacja

Nabór do służby na stanowisko stażysty w Komendzie Miejskiej PSP w Katowicach

Wyniki V etapu postępowania kwalifikacyjnego starszy ratownik/starszy ratownik kierowca 

Nabór 2020 I

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z dniem 28 maja 2020 roku ogłasza nabór kandydata do służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Katowicach, 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 11.

Nabór prowadzony jest na stanowisko stażysta, w służbie przygotowawczej,|
w codziennym rozkładzie czasu służby w Wydziale Kwatermistrzowsko – Technicznym,
etat docelowy:

starszy technik sztabowy – liczba stanowisk do obsadzenia: 1

dokumenty do pobrania:


Wyniki I etapu

Nabór na stanowisko starszego technika sztabowego w Wydziale Kwatermistrzowsko – Technicznym.

Wyniki I etapu postępowania kwalifikacyjnego: analiza dokumentów pod względem spełnienia wymogów formalnych.

 


Informacja

Nabór na stanowisko starszego technika sztabowego w Wydziale Kwatermistrzowsko – Technicznym.

Wyniki II etapu postępowania kwalifikacyjnego: testy sprawności fizycznej.

 

Uwaga:
W dniu 22 czerwca 2020 roku w godzinach od 8:00 do 15:00 kandydaci mają obowiązek osobiście złożyć dokumenty wymienione w punkcie IV ogłoszenia, które będą analizowane przed przestąpieniem kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej z Komisją.

W dniu 23 czerwca 2020 roku będzie opublikowana lista kandydatów po analizie złożonych dokumentów oraz podana zostanie godzina stawiania się poszczególnych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie formatu A4 opisanej imieniem i nazwiskiem, z dopiskiem: „Nabór do służby przygotowawczej w PSP – starszy technik sztabowy” w Sekretariacie Komendy Miejskiej PSP w Katowicach.


Informacja

Nabór na stanowisko starszego technika sztabowego w Wydziale Kwatermistrzowsko – Technicznym.

Informacja

Nabór na stanowisko starszego technika sztabowego w Wydziale Kwatermistrzowsko – Technicznym.