Nabór na stanowisko funkcjonariusza

Wyniki VI etapu – rozmowy kwalifikacyjne

Nabór do służby na stanowisko stażysty w Komendzie Miejskiej PSP w Katowicach

Informacja o wynikach VI etapu postępowania kwalifikacyjnego:

Wyniki VI etapu postępowania kwalifikacyjnego starszy ratownik/ratownik specjalista

W celu otrzymania skierowania na badania lekarskie konieczne jest przedstawienie książeczki wojskowej.


Informacja o wynikach V etapu postępowania kwalifikacyjnego:

Wyniki V etapu postępowania kwalifikacyjnego stażysty

VI etap postępowania kwalifikacyjnego – rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 16,17 września  2019 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 11 od godziny 9:00, zgodnie z harmonogramem.


Wyniki III i IV etapu – sprawdzian umiejętności pływania, próba wysokościowa

Wyniki III i IV etapu sprawdzian umiejętności pływania, próba wysokościowa stażysta

Dla kandydatów, którzy zaliczyli sprawdzian umiejętności pływania i próbę wysokościową

w dniu 9, 10 września 2019 roku w godzinach od 8.00 do 15.00 kandydaci mają obowiązek osobiście złożyć dokumenty wymienione w punkcie III ogłoszenia, które będą analizowane przed przestąpieniem kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej z Komisją.


Informacja o wynikach II etapu – test sprawności fizycznej i próba wydolnościowa

Wyniki II etapu postępowania kwalifikacyjnego starszy ratownik/starszy ratownik kierowca

Dla kandydatów, którzy osiągnęli wymagane wyniki w teście sprawności fizycznej i próbie wydolnościowej, w dniu 6 września 2019 r. o godz. 10.00, na terenie krytej pływalni AZS AWF w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 72A, zostanie przeprowadzony sprawdzian umiejętności pływania. 

Kandydaci, którzy zaliczą sprawdzian z umiejętności pływania, w dniu 6 września 2019 r. udają się bezpośrednio po basenie na teren Komendy Miejskiej PSP w Katowicach przy ulicy Wojewódzkiej 11, gdzie zostanie przeprowadzona próba wysokościowa.


Informacja o wynikach I etapu postępowania kwalifikacyjnego – ocena dokumentów.

Wyniki I etapu postępowania kwalifikacyjnego starszy ratownik/starszy ratownik kierowca

Dla kandydatów zakwalifikowanych do II etapu postępowania kwalifikacyjnego, w dniu 3 września 2019 r. od godz. 9.00,

w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr I PSP w Katowicach, przy ulicy Krakowskiej 130,

przeprowadzony zostanie test sprawności fizycznej (podciąganie na drążku i bieg po kopercie) oraz próba wydolnościowa (tzw. beep test).


Nabór 2019

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z dniem 12 sierpnia 2019 roku ogłasza nabór kandydatów do służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

w Katowicach, 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 11.

Nabór prowadzony jest na stanowiska stażysta, w służbie przygotowawczej,

w zmianowym rozkładzie czasu służby w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych, etat docelowy:

starszy ratownik/starszy ratownik kierowca – liczba stanowisk do obsadzenia: 14

dokumenty do pobrania: